NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHỔ BIẾN

Được tin dùng bởi rất nhiều doanh nghiệp

LogEnter là một trong những nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến nhất, đang được tin dùng bởi rất nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Hầu hết các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường và các công ty tăng trưởng nhanh đang dùng một trong số các sản phẩm của LogEnter.

Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0

Tích hợp tất cả các ứng dụng doanh nghiệp của bạn đang cần trên cùng một nền tảng duy nhất.

Các ứng dụng tiêu biểu

Tất cả các ứng dụng đều được tích hợp toàn diện với nhau, dễ dàng sử dụng trên trình duyệt và thiết bị Mobile

Các giải pháp hỗ trợ marketing, bán hàng

Khách hàng đã sử dụng LogEnter

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

Tin tức LogEnter

Liên hệ dùng thử