Nhân Viên Văn Phòng
 • Mỗi nhân viên văn phòng đều có bảng chấm công riêng
 • Nhân viên tự chấm công cho bản thân vào các ngày làm việc
Nhân Công dự án
 • Mỗi nhân công của dự án đều có bảng chấm công riêng
 • Chấm công của nhân công sẽ do người giám sát quản lý và chấm công
 • Nhân công sẽ được chấm công theo dự án họ làm, được tính lương tăng ca và phụ cấp phù hợp
Báo cáo lương
 • Mỗi khi nhân viên hoặc nhân công được chấm công, chấm công tăng ca hay nghỉ phép, phần mềm sẽ tự động tính toán các số liệu và đưa ra mức lương chính xác nhất
 • Bảng báo cáo lương chia rõ ràng 2 phần: Báo cáo lương nhân công và Báo cáo lương cho khối văn phòng
 • Dễ dàng kiểm tra thông tin, các số liệu và tính toán hợp lý
Quản lý nghỉ phép
 • Mỗi nhân viên đều được tạo cho số ngày phép nhất định trong năm, tuỳ thuộc vào công ty
 • Nhân viên có thể tạo đơn xin nghỉ phép cho bản thân.
 • Người quản lý được duyệt hoặc từ chối đơn xin nghỉ phép của nhân viên đó.

Liên hệ dùng thử