Bài toán đặt ra
 • Doanh nghiệp của bạn đang có quá nhiều dự án được tiến hành
 • Hóa đơn, báo cáo chứng từ được chồng cao trên bàn làm việc của bạn
 • Nhân công gọi điện liên tục, việc kiểm tra vật tư tiến độ dự án thông quá giấy tờ làm bạn quá căng thẳng
 • Ước chừng, tính toán ngân sách của dự án bằng cách thủ công hay các phép tính ước lượng làm cho số tiền sau khi thực hiện bị vượt quá ngân sách dự án của doanh nghiệp
Hạng mục dự án
 • Mỗi dự án đều chia nhỏ thành 11 bước tiến hành và 6 bước thanh toán
 • Không chỉ dừng lại ở việc thêm mới dự án, bạn có thể tạo danh sách công việc của dự án và theo dõi quá trình thực thi của công việc thông qua phần mềm của Log Project, để từ đó tiến độ công việc, tiến độ dự án được bạn kiểm soát hoàn toàn một cách chi tiết. Những bản hợp đồng, những bảng báo giá, những khoản thanh toán đều được phân loại chi tiết theo từng công việc của dự án để hỗ trợ bạn quản lý một cách hiệu quả nhất
 • Dễ dàng quản lý từng hạng mục dự án
 • Dễ dàng quản lý vật tư
 • Dễ dàng quản lý các nhà thầu
 • Dễ dàng quản lý nhân công của dự án
 • Dễ dàng quản lý các khoản thanh toán
Ngân sách dự án
 • Các khoản thanh toán về nhân công, về vật tư, về các vấn đề liên quan đều được tạo và xét duyệt cụ thể trên phần mềm LogEnter từ đó phần mềm tính toán ngân sách và xuất báo cáo chi tiết để giúp bạn đảm bảo việc kiểm soát ngân sách dự án
 • Mỗi dự án đều được tính toán ngân sách phù hợp
 • Thống kê các khoản thu - chi của dự án
 • Báo cáo tài chính của dự án

Liên hệ dùng thử