Đặt thời gian sử dụng thiết bị xây dựng
 • Kênh booking tài nguyên nội bộ của doanh nghiệp một cách thông minh và hiệu quả
 • Linh hoạt trong quản lý tài nguyên của doanh nghiệp
 • Khởi tạo danh sách và phân loại tài nguyên minh bạch, rõ ràng
 • Báo cáo, hoạch định thời gian sử dụng thực tế
Đặt phòng họp
 • Hệ thống đăng ký Booking phòng họp của doanh nghiệp
 • Tối ưu hóa hiệu suất sử dụng phòng họp
 • Phân luồng quản lý phòng họp
 • Dễ dàng lựa chọn và đăng ký phòng họp
 • Tự động hóa quá trình xét duyệt
 • Tổng quan thời gian sử dụng phòng họp qua bảng, danh sách
 • Kiểm soát thời gian thực sử dụng
Đặt resource nhân sự nội bộ
 • Báo cáo tự động khiến việc sử dụng tài nguyên nhân lực trở nên minh bạch và rõ ràng hơn
 • Đồng bộ lịch sử dụng nhân lực trên Calender
 • Nhắc nhở về lịch booking
 • Đo lường chính xác thời gian thực sử dụng

Liên hệ dùng thử