Innotek

11/06/2020

465 Lượt xem

Công ty Cổ phần công nghệ Innotek cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Một trong những chức năng cốt lõi của Innotek là kiến tạo nền tảng hạ tầng kỹ thuật nhằm kết nối và phát triển hệ sinh thái khoa học công nghệ tại Việt Nam. Innotek cũng góp phần tạo ra một không gian mở cho cộng đồng khởi nghiệp và sáng tạo thông qua việc cung cấp dịch vụ tư vấn, môi giới, chuyển giao công nghệ, thiết bị; giao thương và thương mại điện tử; thương mại hoá các kết quả nghiên cứu; cung cấp sân chơi cho cộng đồng Startup, kết nối với các nhà đầu tư, đối tác hợp tác phát triển; xây dựng cộng đồng khoa học và công nghệ vững mạnh và bền vững.

Một số dịch vụ mà innotek cung cấp:

Đường dẫn website:http://innotek.tech/home/

 

Các tin liên quan