Quản trị nhân sự hiệu quả với OKR

19/04/2022

659 Lượt xem

OKR có thể được áp dụng không chỉ cho bộ phận kinh doanh mà còn cho nhiều bộ phận khác nhau trong công ty, bao gồm cả bộ phận nhân sự. Áp dụng OKR giúp phòng nhân sự phát triển, thực hiện và duy trì các mục tiêu dài hạn tốt hơn bằng cách xây dựng mối quan hệ rõ ràng giữa phòng HR và toàn bộ tổ chức.

Sau đây Logsik sẽ cung cấp một số mẫu OKR cho bộ phận HR. Bạn có thể sử dụng nó như nó vốn có, hoặc bạn có thể điều chỉnh nó cho phù hợp với OKR của từng công ty.

 1. Vậy bộ phận nhân sự là gì?

Nguồn nhân lực chính là xương sống của bất kỳ tổ chức nào. Họ thực hiện nhiều chức năng khác nhau như xây dựng chính sách và thủ tục hiệu quả, xây dựng văn hóa riêng cho doanh nghiệp, tuyển dụng, quản lý hiệu suất làm việc, lương thưởng và đào tạo. Những tính năng này chung cho tất cả các tổ chức, bất kể họ thuộc về ngành nào.

Và bộ phận Nhân sự (HR) là bộ phận duy nhất tương tác với tất cả các bộ phận còn lại trong công ty. Mọi thứ đều có thể trao đổi với bộ phận Nhân sự, bất kể điều hành, quản lý hay nhân viên. Vì vậy, bộ phận nhân sự là bộ phận nắm rõ nhất mọi thứ đang diễn ra trong công ty dù lớn hay nhỏ.

Những người làm mảng nhân sự thường là những người có kỹ năng xã hội tốt. Những người quan tâm đến lợi nhuận của công ty. Tôi quan tâm đến việc hỗ trợ các bộ phận khác hoàn thành tốt công việc ... Tuy nhiên, trong khi hỗ trợ nhân sự là nhân tố quan trọng, thì nó lại rất khó để đo lường. Kết quả là ở một số công ty, bộ phận nhân sự không được coi trọng và không được nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của nó.

OKR - “Objectives and Key Results” hoặc “Mục đích và Kết quả Chính” sẽ giúp bạn đánh giá tốt hơn những nỗ lực nhân sự của mình.

 1. Vai trò của OKRs cho bộ phận nhân sự

OKRs được áp dụng hiệu quả trong các môi trường tuyển dụng và đào tạo. OKRs cho bộ phận nhân sự giúp định hướng và phát triển tầm nhìn dài hạn để xác định, tuyển dụng và giữ chân được nhiều nhân tài.

Bằng cách áp dụng OKR nhân sự vào quản lý mục tiêu, bạn có thể đánh giá nhiều góc độ hoạt động, bao gồm:

 • Liên kết nội bộ doanh nghiệp chặt chẽ
 • Tuyển dụng và giữ chân được nhân tài
 • Tăng tính minh bạch, nhân viên có thể đóng góp và phát triển văn hóa doanh nghiệp
 • Tạo ra những kết quả vượt bậc
 1. Ví dụ về OKRs

Để có thể hiểu rõ hơn về OKRs nhân sự, hãy cùng Logsik tìm hiểu một số ví dụ sau đây

3.1. Phân theo nhiệm vụ của HR

Nhân sự là bộ phận nắm giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng như tuyển dụng, chăm sóc và đảm bảo quyền lợi, đào tạo nhân viên mới, tối ưu hóa nhân viên cũ, giám sát thực hiện công việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp ...

Với mỗi nhiệm vụ trên, có thể xây dựng OKRs nhân sự phù hợp để quản lý tốt hơn và đánh giá hiệu quả từng nhiệm vụ.

Lương thưởng và phúc lợi

Vai trò chính của bộ phận nhân sự là cân bằng lương thưởng và phúc lợi của nhân viên với ngân sách của tổ chức và kỳ vọng của nhân viên. OKRs cho vai trò này thường tập trung vào việc cải thiện sự hài lòng của nhân viên, hợp lý hóa hệ thống lương thưởng, v.v.

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh tiền lương trên thị trường tuyển dụng.
 • Cải thiện sự hài lòng của nhân viên về lợi ích.

Văn hóa công ty

Sự phát triển của tổ chức chỉ có thể đạt được nếu bạn có một nền văn hóa lành mạnh. Để nuôi dưỡng một nền văn hóa tốt, bộ phận nhân sự phải cố gắng đảm bảo rằng nhân viên của mình có sự cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống và sự hài lòng với tổ chức.

 • Cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho nhân viên của công ty
 • Gắn kết và phát triển nhân viên giống như một đội bóng kỉ luật và đoàn kết

Giữ chân nhân viên

Bộ phận nhân sự có thể đảm bảo rằng nhân viên được giữ lại trong thời gian dài hơn bằng cách tăng cường thăng chức nội bộ, có chế độ đãi ngộ thích hợp, chăm sóc nhân viên tốt hơn năm trước.

Tuyển dụng

 • Rút ngắn thời gian tuyển dụng
 • Đảm bảo có đủ nhân lực trong quý tiếp theo

Cải thiện hiệu suất

Mỗi cá nhân đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nhưng tổ chức cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên. Quản lí nhân sự sẽ đảm bảo điều này bằng cách cải tiến quy trình, tạo các chương trình đào tạo lãnh đạo và xác định các lĩnh vực cần cải tiến.

3.2. Phân theo cấp bậc HR

Trưởng bộ phận nhân sự

Triển khai OKRs cho Bộ phận nhân sự

 • Thảo luận và thống nhất với các phòng ban, bộ phận về kế hoạch đào tạo. Kế hoạch huấn luyện sau đó đã được ban chấp hành thông qua và triển khai.
 • Mua 3 khóa học trực tuyến về kỹ năng bán hàng tại phòng kinh
 • Mời một chuyên gia quản trị công ty đến công ty và chia sẻ kinh nghiệm.

Nhân viên Quản lý nhân sự

 • Gặp gỡ và thảo luận với mọi người trong bộ phận về cách triển khai OKRs
 • Tạo OKRs cá nhân và yêu cầu nhân viên đồng ý với OKRs cá nhân.
 • Tổng kết, đánh giá để tích hợp OKRs giữa các bộ phận, trình Ban Giám đốc phê duyệt

Sau cùng,

Khi áp dụng các mẫu OKRs trên vào việc quản lí nhân sự sẽ tạo ra được rất nhiều sự thay đổi cho công ty, không chỉ là thúc đẩy cho bộ phận nhân sự làm việc tốt hơn, mà còn giúp cho các quản lí và bộ phận khác thấy được vai trò và trách nhiệm thực sự của HR.